Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Coral, στο εννεάμηνο εμφάνισε ζημιές ύψους 11,037 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 17,882 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, με τον κύκλο εργασιών να περιορίζεται στα 1,37 δις. ευρώ από 1,73 δις. ευρώ πέρυσι.

Ο μεικτός κύκλος εργασιών του ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1.378 εκατ. μειωμένος κατά € 354 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 20%. Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται συνδυαστικά στην πτώση του όγκου πωλήσεων λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, τα οποία έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος στο πλαίσιο της αποτροπής εξάπλωσης του COVID-19, και στην συνεπακόλουθη πτώση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση. Κατά συνέπεια το μεικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου διαμορφώθηκε το εννεάμηνο 2020 σε € 111 εκατ. έναντι € 145 εκατ. της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας μείωση ίση με 23%.

Το τρίτο τρίμηνο 2020 ο Όμιλος, αξιοποιώντας τις συνθήκες επανεκκίνησης της οικονομίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πέτυχε ικανοποιητικές και απόλυτα συγκρίσιμες οικονομικές επιδόσεις έναντι αυτών του τρίτου τριμήνου 2019 (EBITDA € 24,7 εκατ. έναντι € 24,4 εκατ., EBIT € 16,6 εκατ. έναντι € 16,1 εκατ., Κέρδη προ Φόρων € 14,5 εκατ. έναντι € 15,6 εκατ., Κέρδη μετά από Φόρους € 11,3 εκατ. έναντι € 12,1 εκατ.).

Πηγή: sofokleousin.gr