Το ποσό των 8,28 τρισ. γιεν (77,74 δισ. δολαρίων) σε δάνεια προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προσέφερε η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας, Bank of Japan,. με βάση ένα νέο πρόγραμμα δανεισμού που στόχο έχει να διοχετεύσει κεφάλαια στις πληγείσες από τον κορονοϊό επιχειρήσεις. Τα τριμηνιαία δάνεια θα επεκταθούν μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου.

Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη που ανακοινώνεται από τον Μάιο, όταν ενώθηκαν αρκετές αντίστοιχες διευκολύνσεις προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πρόγραμμα δανεισμού με στόχο να διοχετεύονται κεφάλαια στις πληγείσες επιχειρήσεις από τις τράπεζες.

Η κεντρική τράπεζα έχει δηλώσει πως αναμένει το ποσό των χρημάτων που θα διοχετευθεί μέσω του προγράμματος, να φτάσει τελικά τα 110 τρισ. γιεν.

Πηγή: sofokleousin.gr