Ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά 9,1% αναμένει για το 2020 η Bank of America (BofA), η οποία θεωρεί ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ θα είναι σαφώς μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, η αμερικανική τράπεζα εκτιμάει ότι η πανδημία του κορονοϊού θα οδηγήσει το ελληνικό ΑΕΠ σε πτώση της τάξης του 9,1% σ’ αντίθεση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ο οποίος θα κινηθεί στο -7,3% του ΑΕΠ.

Όσον αφορά το 2021, η BofA προσμένει ανάκαμψη της τάξης του 3,6% του ελληνικού ΑΕΠ, η οποία όμως, θα είναι και πάλι χαμηλότερη έναντι του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ (+3,8%).

Οι εκτιμήσεις της BofA για τις χώρες της Ευρωζώνης:

– Γερμανία: Ύφεση 4,9% το 2020, ανάπτυξη 3,1% το 2021

– Γαλλία: Ύφεση 9,7% το 2020, ανάπτυξη 4,8% το 2021

– Ιταλία: Ύφεση 9,5% το 2020, ανάπτυξη 3,2% το 2021

– Ισπανία: Ύφεση 11,4% το 2020, ανάπτυξη 5% το 2021

– Πορτογαλία: Ύφεση 8,7% το 2020, ανάπτυξη 4,6% το 2021

– Ολλανδία: Ύφεση 4,1% το 2020, ανάπτυξη 2,9% το 2021

– Ιρλανδία: Ύφεση 3,3% το 2020, ανάπτυξη 5,4% το 2021

– Αυστρία: Ύφεση 6,8% το 2020, ανάπτυξη 3,2% το 2021

– Βέλγιο: Ύφεση 7,2% το 2020, ανάπτυξη 3,3% το 2021

– Φινλανδία: Ύφεση 3% το 2020, ανάπτυξη 1,7% το 2021

Την ίδια ώρα, η BofA περιμένει ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα θα διολισθήσει σε αρνητικά επίπεδα το 2020, φθάνοντας έως το -0,5%, προτού επιστρέψει σε μηδενικά επίπεδα το 2021.

Πηγή: sofokleousin.gr