Αύξηση 24,7% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΒΑΞ το πρώτο εξάμηνο του 2021 και διαμορφώθηκε στα 324,3 εκατ. ευρώ έναντι 259,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020. Από αυτά, 254,3 εκατ. ευρώ προέρχονται από κατασκευές (78% των συνολικών εσόδων του ομίλου), 1,9 εκατ. ευρώ από παραχωρήσεις (30,4% των συνολικών εσόδων του ομίλου), 62,7 εκατ. από ενέργεια (19,9% των συνολικών εσόδων του ομίλου) και 5,4 εκατ. ευρώ από λοιπές δραστηριότητες (7,1% των συνολικών εσόδων του ομίλου).

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 32,1 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 20,2%, ενώ αξίζει να σημειωθεί, πως σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα έργα που υλοποιούνται στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 24,7 εκατ. ευρώ έναντι 22,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, αυξημένα κατά 8,7%. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων από 7,6 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, βελτιωμένα κατά 23,3%. Σε επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από 453 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε 428,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2021.

Σε επίπεδο εταιρείας, o κύκλος εργασιών κατέγραψε αύξηση 22,4% και διαμορφώθηκε στα 249.4 εκατ. ευρώ έναντι 203,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 21,7 εκατ. ευρώ έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2020, παρουσιάζοντας μείωση 12,2%.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 20,1 εκατ. ευρώ έναντι 15,5 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου, αυξημένα κατά 29,8%. Σε αντίθεση με τον Όμιλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 8 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Σε επίπεδο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (μη συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων leasing), αυτές μειώθηκαν από 402 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020, σε 376,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξιοσημείωτη κερδοφόρα ανάπτυξη της εταιρείας και του ομίλου, σε συνδυασμό με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του ομίλου να ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε περίπου 1,7 δισ. ευρώ, αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχίας του επιχειρηματικού πλάνου, σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η θετική απόδοση, η ισχυρή οικονομική θέση και η δημιουργία θετικών ταμειακών ροών, δημιουργούν συνθήκες ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Πηγή: sofokleousin.gr