Ενεργοποιείται πάλι ο “νόμος Χαρδούβελη” για την Attica Bank, μετά την εμφάνιση ζημιών 104 εκατ. ευρώ στην τελευταία χρήση και η τράπεζα θα προχωρήσει σε ΑΜΚ με συμψηφισμό αναβαλλόμενου φόρου.

Η αύξηση κεφαλαίου θα είναι 22,8 εκατ. ευρώ και θα την καλύψει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο, συμψηφίζοντας ισόποση αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση του προς την τράπεζα.

Εναντι των εισφερόμενων 22,8 εκατ. ευρώ  το Δημόσιο θα λάβει warrants, τα οποία εν συνεχεία θα μπορούν να εξαγοράσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι και να τα μετατρέψουν σε μετοχές.

Πρόβλημα ανακύπτει από το γεγονός ότι η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής είναι χαμηλότερη από την ονομαστική  και την προσδιοριζόμενη βάσει των ισχυουσών διατάξεων τιμή μετατροπής των warrants. Η ονομαστική αξία ανέρχεται σήμερα σε 0,20 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μετατροπή των warrants πρέπει να γίνει στα 0,104 ευρώ (μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή προηγούμενων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων).

 Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η σύγκληση ΓΣ για μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής  από 0,20 σε 0,104 ευρώ ή χαμηλότερα.

Πηγή: sofokleousin.gr