Δελεαστικά αποδείχθηκαν τα κίνητρα αποχώρησης που πρόσφερε η Attica Bank, σε εργαζομένους της, επιδιώκοντας να μειώσει το απσχολούμενο προσωπικό και το μισθολογικό κόστος: Πάνω από 100 εργαζόμενοι δήλωσαν συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και θα αποχωρήσουν στο τέλος του τρέχοντος μηνός. 

Ετσι ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στην τράπεζα μειώνεται σε λιγότερους από 600 και οι ετήσιες μισθολογικές δαπάνες της εκτιμάται ότι θα μειωθούν κατά 12%. 

Δικαίωμα συμμετοχής στην εθελουσία είχαν όλοι οι εργαζόμενοι με τουλάχιστον 5 χρόνια υπηρεσίας. Το οικονομικό πακέτο που προσφέρθηκε φθάνει τις 210 χιλιάδες ευρώ – σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με συνδρομή πολλών προύποθέσεων.

Η βασική αποζημίωση είναι οι ετήσιες μεικτές αποδοχές προσαυξημένες κατά 30%. Πέραν αυτής προβλέπονται διάφορα bonus με βάση την ηλικία, την προϋπηρεσία στην τράπεζα, την οικογενειακή κατάσταση κλπ.

Στους άνω των 55 ετών εργαζόμενους παρέχεται και πρόσθετο ποσό 15.000 ευρώ για την εξαγορά πλασματικών ετών, ή για αυτασφάλιση μέχρι τη συνταξιοδότηση τους.

Πηγή: sofokleousin.gr