Ορατά πλέον είναι τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει η πιστή εφαρμογή του 3ετούς επιχειρηματικού σχεδίου που εκπόνησε η Διοίκηση της Attica Bank για τη δυναμική επανεκκίνησή της Τράπεζας και την επιστροφή της σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και προόδου, όπως καταδεικνύεται από τη συνολική εικόνα βελτίωσης σχεδόν σε όλους τους οικονομικούς δείκτες κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, όπως αναφέρει η τράπεζα σε σχετική ανακοίνωση της. Η βελτίωση αυτή έρχεται να καταγράψει με εμφατικό τρόπο τα πρώτα δείγματα ουσιαστικής ανάπτυξής της και να σηματοδοτήσει την επιτυχία του προγράμματος μετασχηματισμού της.

Υιοθετώντας έναν ολοκληρωμένο και ενεργητικό σχεδιασμό εξυγίανσης και ανάπτυξης και έχοντας ήδη ρυθμίσει το θέμα του αναβαλλόμενου φόρου, με την έκδοση των αντίστοιχων παραστατικών τίτλων, η  Attica Bank σημειώνει πως προχωρά στην υλοποίηση της απόφασής της να προχωρήσει σε αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής της επάρκειας, την αύξηση των χορηγήσεων της και τη δυναμική επέκτασή της. 

Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, η Attica Bank συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η οποία – λόγω των προληπτικών μέτρων της πανδημίας που εξακολουθούν να ισχύουν – θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στα γραφεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις επί των προτεινόμενων όρων  της αύξησης.

Ειδικότερα, με σημερινή του απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, ενέκρινε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επικείμενης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στα οποία περιλαμβάνονται: 

  • Αύξηση ονομαστικής αξίας υφιστάμενων κοινών  μετοχών από 0,30 ευρώ σε 18 ευρώ, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών με τη συνένωση 60 μετοχών σε 1 (reverse split)
  • Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 136.838.692,60 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 18 ευρώ σε 0,20 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού
  • Παροχή δυνατότητας στο Δ.Σ. της τράπεζας να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων

Οι σημαντικότερες μεταβολές μεγεθών της Attica Bank κατά το Α΄ εξάμηνο:

  • Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 22% σε σχέση με το περσινό εξάμηνο.
  • Αξιοσημείωτη αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες κατά 51% σε ετήσια βάση.
  • Αύξηση καταθέσεων 9,3% σε ετήσια βάση.
  • Διπλάσιες νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις κατά το β’ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ύψους 109 εκατ. ευρώ.
  • 5,1% επί του ενήμερου δανειακού χαρτοφυλακίου (προ προβλέψεων) εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις που ισχύουν λόγω covid-19.
  • Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων λιγότερο από 1% σε pro forma επίπεδο. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τιτλοποιήσεις Astir 1,2 και Ωμέγα, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 45,3% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 43,6%.
  • Ομαλή εξέλιξη του προγράμματος αποκατάστασης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Plan). Η Τράπεζα κατά την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώνει τις ενέργειες προετοιμασίας της υλοποίησης των ενεργειών ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων βάσει του σχετικού προγράμματος. 

Η Διοίκησης της Attica Bank τονίζει σχετικά:

Το 2021 ξεκίνησε σε θετικό κλίμα, με προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη και αποκατάσταση της κανονικότητας. Ωστόσο, το τρίτο κύμα της πανδημίας 2021 οδήγησε στην παράταση και την αυστηροποίηση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης. Η διεύρυνση και επιτάχυνση του προγράμματος των εμβολιασμών κατά τους πρόσφατους μήνες συντείνει στην άρση της αβεβαιότητας και έχει δημιουργήσει θετικές προσδοκίες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΤτΕ για το σύνολο του 2021 η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ανακάμψει και θα αυξηθεί με ρυθμό 4,2%, ο οποίος θα επιταχυνθεί σε 5,3% το 2022. Η ανάκαμψη αναμένεται να επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο, με τη συμβολή των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης αλλά και με τη μερική επάνοδο του τουρισμού.

Σε ένα περιβάλλον με θετικές προοπτικές, η Attica Bank εστιάζει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες της να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της εξυγίανσης του Ισολογισμού της με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2020, η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε κατά την 09.07.2021 ότι προχωρά σε αναπτυξιακή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου από €120 εκατ. έως €240 εκατ. εντός του 2021. Στόχος της αύξησης αυτής, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης του τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023 που – μεταξύ των άλλων – προβλέπει και την αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά €2 δισ. περίπου και ταυτόχρονα διασφαλίζει την ταχεία αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας σε βαθμό που να υποστηρίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρηματικού της Σχεδίου.

Ταυτόχρονα, η Διοίκηση της τράπεζας ολοκλήρωσε επιτυχώς όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες σχετικά με την ρύθμιση του χρόνιου προβλήματος της αναβαλλόμενης φορολογίας που ταλανίζει το σύνολο του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Πρωτοστατώντας για μία ακόμα φορά με θετικό τρόπο στις τραπεζικές εξελίξεις  και ανοίγοντας δρόμους στον κλάδο, , καθώς έχουν ήδη εκδοθεί οι παραστατικοί τίτλοι (warrants) και έχουν εισρεύσει 151.854.439,86 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης κατά του Δημοσίου.
Την ενέργεια αυτή μάλιστα επικρότησε με έκθεσή του και ο οίκος Moody’ s, καταγράφοντας την ενίσχυση της τράπεζας και τη βελτίωση της ποιότητας των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά συνιστώντας και μία πρώτη θετική μεταστροφή της αντιμετώπισης των ξένων οίκων αξιολόγησης.

Η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει θέσει στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου της, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με τη διαμόρφωση και διάθεση σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της. Ειδικότερα, παρέχει χρηματοδοτικές και συμβουλευτικές λύσεις για επενδύσεις στην Ενέργεια, το Περιβάλλον και τις Υποδομές.  Παράλληλα, ολοκληρώνει τον επιχειρησιακό της μετασχηματισμό και την επανατοποθέτησή της στην αγορά τόσο σε ψηφιακό επίπεδο όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. 
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2021 σηματοδοτεί ένα δυναμικό ξεκίνημα για την Τράπεζα καθώς αντανακλά την τάση για την επιτυχία του νέου προγράμματος μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 2020. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη περίοδο ανέρχονται περίπου σε €184 εκατ. και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 58%. Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, και να παρουσιάζει σημαντική αύξηση καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε ετήσια βάση κατά 9,3%.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο, παρατηρείται σημαντική βελτίωση σε όλες σχεδόν τις λειτουργικές γραμμές των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2020, γεγονός που οφείλεται τόσο στη βελτίωση του επιτοκιακού εσόδου από τις εκταμιεύσεις δανείων όσο και στο χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας. Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 51% με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων των χορηγήσεων, ύψους 111%. Εντούτοις, τα συνολικά αποτελέσματα έχουν επηρεαστεί αρνητικά από τις επικρατούσες συνθήκες αποτίμησης των κρατικών τίτλων και δη των Ελληνικών λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά κατά το α’ εξάμηνο του 2021.

Η Διοίκηση της Attica Bank, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, ώστε να πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας“.

Πηγή: sofokleousin.gr