Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας για τη διετία 2018-2019 παρουσίασε η ασφαλιστική Interlife, εφαρμόζοντας – χωρίς να είναι υποχρεωμένη – το κανονιστικό πλαίσιο περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 Οπως αναφέρεται στον Απολογισμό, στη διετία 2018-2019 η εταιρεία παρήγαγε και διένειμε Κοινωνικό Προϊόν 51,4 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 40% της παραγωγής ασφαλίστρων κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. συγκεκριμένη

Σημειώνεται ότι η  Εταιρεία έχει εντάξει στη λειτουργία της το νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και προσεγγίζει τις θεματικές του Απολογισμού με επιρροή από τους δείκτες GRI Standards και ATHEX ESG.

Πηγή: sofokleousin.gr