Όλες τις αποδοχές τους θα μπορούν να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με κάθε μορφής σύμβαση εργασίας, ακόμη και αν αυτή είναι άκυρη, αποφάσισε η Πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Με την υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφασή τους, οι Αρεοπαγίτες έκριναν ότι κατά την ορθή έννοια του νόμου, σε περίπτωση άκυρης σύμβασης εργασίας, αλλά και γενικότερα σύμβασης παροχής υπηρεσιών (συμβάσεις έργου, ορισμένου χρόνου, stage, κ.λπ.), ο πλουτισμός του εργοδότη συνίσταται σε αυτήν καθ’ αυτήν την εργασία που ο εργοδότης έλαβε και η οποία ενσωματώθηκε στην υπάρχουσα περιουσία του, από την οποία και δεν μπορεί πλέον να αποχωρισθεί.

Σύμφωνα με τους Αρεοπαγίτες, ο πλουτισμός υπάρχει ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα του εάν η σύμβαση είναι άκυρη. Και αυτό, καθώς όπως επισημαίνουν, ακόμη και η σύμβαση να είναι άκυρη, δεν επιτρέπεται στον εργοδότη να πλουτίσει αδικαιολόγητα σε βάρος του εργαζομένου. Ο εργαζόμενος στην περίπτωση αυτή θα λάβει την αμοιβή την οποία θα κατέβαλλε αναγκαστικά ο εργοδότης για την ίδια εργασία σε άλλο πρόσωπο με τις ίδιες ικανότητες και τα ίδια προσόντα του απασχοληθέντος, με έγκυρη σύμβαση εργασίας.

Η υπόθεση που κρίθηκε από την Πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (Πρόεδρος η Αγγελική Αλειφεροπούλου και εισηγήτρια η Αρεοπαγίτης Ιωάννα Μαργέλλου-Μπουλταδάκη) αφορούσε εργαζομένους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου οι οποίοι εμφανίζονταν ως μαθητευόμενοι  ενώ στην πραγματικότητα –όπως είχε αποφανθεί το  Εφετείο Λάρισας– παρείχαν επί πολλά χρόνια κανονικά την εργασία τους όπως και υπόλοιποι συνάδελφοί τους, οι οποίοι εργάζονταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

«Το να αρνείται ο εργοδότης, με διάφορα προσχήματα, να καταβάλλει ό,τι θα κατέβαλλε κανονικά σε οποιονδήποτε άλλον εργαζόμενο για την εκτέλεση μιας εργασίας αποτελεί μία από τις χειρότερες μορφές εκμετάλλευσης. Δυστυχώς τέτοιες πρακτικές δεν ήσαν άγνωστες μέχρι σήμερα ούτε στον δημόσιο τομέα. Σήμερα ο Άρειος Πάγος έθεσε φραγμό σε παρόμοιες πρακτικές. Βεβαίως, η ανάγκη τήρησης της νομιμότητας είναι αυτονόητη. Η ανάγκη όμως αυτή δεν μπορεί να χρησιμεύει ως πρόσχημα για να πλουτίζει ο εργοδότης αδικαιολόγητα σε βάρος του εργαζομένου, ακόμη και όταν εργοδότης είναι το Δημόσιο», αναφέρει ο Δ. Βερβεσσός, ένας εκ των πληρεξουσίων δικηγόρων των εργαζομένων.

Πηγή: sofokleousin.gr