Να καταγραφούν οι μονάδες υδατοκαλλιέργειας που δεν λειτούργησαν ποτέ ή υπολειτουργούν ζήτησε η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή με επιστολή που απέστειλε προς τους Συντονιστές των 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και κοινοποίησε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, στόχος «είναι να τεθεί τέλος στο φαινόμενο των λεγόμενων επιχειρήσεων “ζόμπι” στον κλάδο των ελληνικών υδατοκαλλιεργειών».

Προκειμένου να εκδοθούν αποφάσεις δυνάμει των οποίων θα διαταχθεί η λύση των οικείων συμβάσεων μίσθωσης, η κ. Αραμπατζή ζητά να καταγραφούν έως τις 15 Σεπτεμβρίου οι φορείς μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που:

  • είτε έχουν διακόψει τη λειτουργία τους ή υπολειτουργούν σε ποσοστό μικρότερο του 30% της δυναμικότητάς τους, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία
  • είτε υπομισθώνουν μονάδες υδατοκαλλιέργειας σε τρίτους χωρίς να έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, χωρίς να τηρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

«Πρόκειται για στρέβλωση, που μας κληροδοτεί το παρελθόν, με προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην υγιή επιχειρηματικότητα σ’ έναν κλάδο, που προσελκύει επενδύσεις, με εξαιρετικά σημαντικό αναπτυξιακό (πάνω από το 80% της παραγωγής εξάγεται), και κοινωνικό αποτύπωμα αφού δημιουργεί, άμεσα κι έμμεσα, 12.000 θέσεις εργασίας -κυρίως σε περιοχές απομονωμένες και νησιωτικές, όπου δηλαδή δεν υπάρχουν αξιόλογες εναλλακτικές πηγές δημιουργίας εισοδήματος, σε μια εξόχως κρίσιμη λόγω του κορονοϊού εποχή», αναφέρει η κ. Αραμπατζή.

Προσθέτει πως θέση της πολιτικής ηγεσίας του yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι «η βέλτιστη αξιοποίηση των θαλάσσιων περιοχών υδατοκαλλιέργειας και η εξυγίανση του κλάδου ώστε να μην ανακόπτεται αλλά να ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική του» και συμπληρώνει μεταξύ άλλων «προς την κατεύθυνση αυτή είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι οι φορείς των παραχωρηθεισών θαλάσσιων εκτάσεων, που έχουν αδειοδοτηθεί, λειτουργούν, είναι βιώσιμοι, διαθέτουν την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια και ότι οι αντίστοιχες μονάδες υδατοκαλλιέργειας λειτουργούν νόμιμα από τους αναφερόμενους στις αποφάσεις αδειοδότησης, φορείς».

Πηγή: sofokleousin.gr