Δεν έχουν τέλος οι καθυστερήσεις πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού εργαζομένων που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, με αρκετούς να καταγγέλλουν ότι δεν τους έχουν καταβληθεί ακόμα τα 534 ευρώ του Ιουνίου! 

Ο προγραμματισμός πληρωμής από το Υπουργείο Εργασίας για όσους είχαν τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας τον Ιούνιο ήταν για το διάστημα 10-13 Αυγούστου (δηλαδή, πάνω από 40 μέρες μετά), ωστόσο σύμφωνα με καταγγελίες τα 534 ευρώ δεν πιστώθηκαν σε όλους, με αποτέλεσμα αρκετοί δικαιούχοι να κάνουν μαύρο Δεκαπενταύγουστο. 

Γενικά οι καθυστερήσεις είναι στην καλύτερη περίπτωση 40-45 μέρες και φθάνουν τους δύο μήνες. Έτσι διογκώνονται τα οικονομικά προβλήματα των εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης, οι οποίοι εκτός από τη μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους με τα 534 ευρώ, καλούνται να διαχειριστούν και τις καθυστερήσεις πληρωμής της αποζημίωσης. Οι διαμαρτυρίες δικαιούχων, που έχουν εξαντλήσει τα όρια υπομονής είναι πολλές, καθώς με αυτά τα δεδομένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν ακόμα και στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις ενός νοικοκυριού. 

Παράταση της αναστολής σύμβασης 

Υπενθυμίζεται, ότι με πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) δόθηκε η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που πλήττονται σημαντικά και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020. 

Η παράταση της δυνατότητας αναστολής συμβάσεων εργασίας, με την αντίστοιχη αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ το μήνα, αφορά κυρίως τους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΠΝΠ: «επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση της παρούσας, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά μήνα και, πάντως, όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2020».

Οι προθεσμίες 

Μέχρι τις 25 Αυγούστου εργοδότες και εργαζόμενοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για την αποζημίωση ειδικού σκοπού, που αφορά τον Ιούλιο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους εργοδότες μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» και από τους  εργαζόμενους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr. Η πληρωμή του Ιουλίου, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση υπολογίζεται στις 10-15 Σεπτεμβρίου. 

Έως τις 25 Αυγούστου, θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους εργοδότες και εργαζόμενοι σε επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας, κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων.

Οι εργαζόμενοι που έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις, καθώς και οι εργοδότες κύριων ή μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων ή τουριστικών λεωφορείων που επιθυμούν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση, μπορούν να υποβάλλουν μονομερώς αιτήσεις από τις 7 έως και τις 31 Αυγούστου.

Όσον αφορά στους εποχικά εργαζόμενους, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν με νέο έντυπο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr.

Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι των ακόλουθων κλάδων: Εστίαση, εποχικά ξενοδοχεία – καταλύματα, μεταφορές, αθλητισμός, πολιτισμός, τουριστικά λεωφορεία, τουρισμός.
 

Πηγή: sofokleousin.gr