Σε έναν απίστευτο διαχωρισμό του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα προχώρησε η κυβέρνηση σε ότι αφορά στην αντιμετώπιση των γονέων, τα παιδιά των οποίων νοσούν από κορονοϊό.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα λαμβάνουν άδειες ειδικού σκοπού, με μείωση των αποδοχών τους κατά 50%, ενώ οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα θα πληρώνονται κανονικά.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη διάκριση εν μέσω πανδημίας η οποία προκαλεί, αλλά και μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, που θα εξαπλώσουν την πανδημία.

Δεν αποκλείεται κάποιοι γονείς, που δεν θέλουν να χάσουν το 50% των αποδοχών τους, να αποκρύπτουν τη νόσηση των παιδιών τους, ώστε και τα παιδιά να πηγαίνουν κανονικά σχολείο και οι ίδιοι στις δουλειές τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διάδοση του κορονοϊού.

Αναλυτικότερα με βάση τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται, ότι σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό των παιδιών, θα εφαρμόζονται διατάξεις περί άδειας ασθενείας, με χορήγηση πενθήμερης ειδικής άδειας. Σημειώνεται ότι παλαιότερα η διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού ήταν 14 ημέρες.

Από τις 5 ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού, οι 4 μέρες θα είναι ειδική άδεια και η οποία θα χορηγείται με μείωση κατά 50% των αποδοχών του εργαζόμενου. Η πέμπτη ημέρα θα χρεώνεται (και θα αφαιρείται) από την ετήσια κανονική του άδεια.

Αντίθετα, στο δημόσιο οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν επίσης 5 ημέρες άδεια ειδικού σκοπού, εκ των οποίων, οι τρείς μέρες θα είναι ειδική άδεια, για τις οποίες όμως δεν θα γίνεται παρακράτηση του μισθού κατά 50%, όπως στον ιδιωτικό τομέα, και οι υπόλοιπες δύο ημέρες θα αφαιρούνται από την ετήσια άδεια του εργαζόμενου.

Όταν αρρωστήσει ο εργαζόμενος

Στις περιπτώσεις των εργαζομένων που νοσούν οι ίδιοι και εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζονται οι πάγιες διατάξεις αναρρωτικής άδειας προσαρμοσμένες στο πενθήμερο που προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα:

  • Οι 3 πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη στο ύψος που προβλέπει η πάγια εργατική νομοθεσία για τις αναρρωτικές άδειες
  • Για την 4η και 5η ημέρα ισχύουν οι γενικές διατάξεις αποζημίωσης ασθένειας. 
  • Η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από την όποια αναρρωτική ή άλλη άδεια θα λάβει ο εργαζόμενος και μόνο με την προσκόμιση του σχετικού διαγνωστικού τεστ, χωρίς να απαιτείται διαδικασία στον ΕΦΚΑ ή προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, όπως προβλέπεται παγίως για τις αναρρωτικές άδειες. Παράλληλα:
  • Η πενθήμερη απουσία (έως 5 εργάσιμες ημέρες) παρέχεται με βεβαίωση θετικού τεστ (rapid ή pcr) και δεν απαιτείται πρόσθετη ιατρική βεβαίωση.
  • Συστήνεται να προτιμάται η τηλεργασία όταν είναι εφικτό αυτή να παρασχεθεί κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη.
  • Ισοδυναμεί με κανονική εργασία και δεν ενεργοποιούνται οι διατάξεις της άδειας ασθενείας. 
  • Για άδεια πέραν των 5 ημερών εφαρμόζεται η πάγια ασφαλιστική νομοθεσία με βεβαίωση γιατρού που προσκομίζεται στον ασφαλιστικό φορέα και αποζημίωση στο 100%
  • Για τους εργαζόμενους γονείς παιδιών που νοσούν η πενθήμερη απουσία παρέχεται με βεβαίωση θετικού τεστ (rapid ή pcr) και δεν απαιτείται πρόσθετη ιατρική βεβαίωση.
  • Οι τρεις πρώτες ημέρες άδειας καλύπτονται από τον εργοδότη, όπως συμβαίνει όταν νοσεί ο ίδιος ο εργαζόμενος. Η 4η ημέρα καλύπτεται από τον ΕΦΚΑ και η 5η ημέρα από οποιαδήποτε νόμιμη άδεια του εργαζομένου. 

Ωστόσο, ο εργαζόμενος γονέας έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί μια σειρά υπαρχουσών και νέων αδειών που έχουν θεσπιστεί πρόσφατα από το Υπουργείο Εργασίας (π.χ. γονική άδεια, άδεια φροντιστή, άδεια απουσίας από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας). Οι νέες ρυθμίσεις ισχύουν μέχρι τις 15 Απριλίου.
 

Πηγή: sofokleousin.gr