Η πρόταση του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, για τη διαμόρφωση του ύψους του χρηματικού ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ο μέτοχος ή μερισματούχος του Ταμείου για την τέλεση γάμου, βρίσκεται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας, τόνισε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Ν. Παπαναστάσης και Θ. Παφίλης, με θέμα: «Καταβολή μισθού για αναγνώριση γάμου».

«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.1105/1980 (Α’299), προβλεπόταν η υποχρεωτική καταβολή χρηματικού ποσού, ίσου με ένα βασικό μισθό, που έφερε κατά το χρόνο της καταβολής για τον πρώτο γάμο, για τον κάθε μέτοχο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός.

«Με το άρθρο 17 του ν. 3036/2002 (Α΄171)», συνέχισε ο ίδιος, «καταργήθηκαν από 23-7-2002 οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1105/1980. Επομένως, οι μέτοχοι του ΜΤΣ που έχουν τελέσει το γάμο τους μετά την 22- 7-2002 απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ενός βασικού μισθού υπέρ ΜΤΣ».

«Με τις διατάξεις του άρθρου 124 του ν.4472/2017 (Α’ 74), εφαρμόσθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017 το νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, όπου η μισθολογική κατάταξη των μονίμων στελεχών πραγματοποιείται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευσή τους, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 125 του ίδιου νόμου, καθορίσθηκαν οι μηνιαίοι βασικοί μισθοί ανά κλιμάκιο και κατηγορία κατάταξης» συμπλήρωσε ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προέκυψε αύξηση του χρηματικού ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ο μέτοχος ή μερισματούχος του Ταμείου για την αναγνώριση του γάμου, ο οποίος συνάφθηκε προ της 23ης Ιουλίου 2002» πρόσθεσε, ενώ υπογράμμισε ότι κατά την παρούσα φάση, βρίσκεται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας πρόταση του ΔΣ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, «για τη διαμόρφωση του ύψους του χρηματικού ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ο μέτοχος ή μερισματούχος του Ταμείου για την τέλεση γάμου, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου».

Πηγή: sofokleousin.gr