Τέθηκε σε λειτουργία το data.gov.gr για την παροχή ανοιχτών, ανώνυμων δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για μια πλατφόρμα που επανασχεδιάστηκε «με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη ριζική ανανέωση, της έως τώρα υποδομής ανοιχτών δεδομένων του Δημοσίου», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ούτως ώστε να παρέχονται με άμεσα αξιοποιήσιμο τρόπο για ερευνητικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.

Η νέα εκδοχή της πλατφόρμας καλύπτει ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο δεδομένων, από όλο το φάσμα της δραστηριότητας του Δημοσίου ή της αλληλεπίδρασης των πολιτών με αυτό -από τις μετακινήσεις και μετεωρολογικά δεδομένα μέχρι το δημογραφικό και την εγκληματικότητα. Η πλατφόρμα είναι δωρεάν, ανοιχτή και τα στοιχεία είναι συγκεντρωμένα σε 38 σειρές δεδομένων ενταγμένες σε 9 θεματικές κατηγορίες, στα πρότυπα του gov.gr.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τον τρόπο αυτό, «δημιουργείται για πρώτη φορά ένα σημείο συγκέντρωσης (data lake) των δεδομένων του Δημοσίου που αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, εναρμονίζοντας διαφορετικές κατηγορίες δεδομένων σε μια ενιαία αρχιτεκτονική για διαχείριση και κατανάλωση».

Ως προς το τεχνικό σκέλος, η πλατφόρμα προσφέρει όλα τα δεδομένα προς τον πολίτη, τον ερευνητή και την επιχείρηση σε ένα ενιαίο πρότυπο, καθώς παρέχονται μέσω API (Application Programming Interface – Διασύνδεση Προγραμματισμού Εφαρμογών). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε όποιον ενδιαφέρεται να αναζητήσει στοιχεία και να τα εντάξει εύκολα και αυτόματα σε άλλες πλατφόρμες και εφαρμογές προς εκτίμηση και αξιοποίηση, όπως επιτάσσουν οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Με αυτό τον τρόπο, το data.gov.gr ενθαρρύνει την ευρεία αξιοποίηση δεδομένων τα οποία θα αποτελέσουν βάση ανάπτυξης εφαρμογών.

«Η λειτουργία της πλατφόρμας αναβαθμίζει τις προοπτικές της ψηφιακής θέσης της Ελλάδας, επιλύοντας μία ακόμη ψηφιακή εκκρεμότητα», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το αρμόδιο υπουργείο και σημειώνει ότι «τα ανοιχτά δεδομένα συνιστούν παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, αύξησης του ΑΕΠ και της απασχόλησης και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης».

Η λειτουργία της πλατφόρμας υλοποιεί και εφαρμόζει την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/1024, η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον Νόμο 4727/2020 για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες. Μάλιστα, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που ενσωμάτωσε την συγκεκριμένη οδηγία, εκσυγχρονίζοντας το νομοθετικό πλαίσιο που είχε τεθεί με τον νόμο 4305/2014.

Πηγή: sofokleousin.gr