Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr για τις αιτήσεις των πυρόπληκτων προκειμένου να λάβουν την αποζημίωση και απαλλαγή από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ για τρία έτη.

Με βάση τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει τον αριθμό των κατοικιών που υπέστησαν μικρές η μεγαλύτερες ζημιές ή και ολοσχερή καταστροφή από τις καταστροφικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα σε 1.500.

Οι πλητόμενοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς του taxisnet και θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την έκταση της ζημίας που έχει υποστεί κάθε ακίνητο με βάση τη προσωπική τους εκτίμηση.

Με την υποβολή της αίτησης οι πυρόπληκτοι θα λάβουν:

  • 20.000 ευρώ ως πρώτη αρωγή για κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς,
  • 12.000 ευρώ για κατοικίες που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τις καθιστούν προσωρινά μη κατοικήσιμες και
  • 5.000 ευρώ για κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αλλά είναι κατοικήσιμες.

Η προκαταβολή ανέρχεται σε 14.000 ευρώ για κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, σε 8.000 ευρώ για κτίρια που δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς αλλά έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες που τα καθιστούν προσωρινά μη λειτουργικά και σε 3.000 ευρώ για κτίρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες αλλά είναι λειτουργικά

Το επιπλέον ποσό της Στεγαστικής Συνδρομής θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του φακέλου, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος ή προσδιοριστεί μικρότερο ύψος ζημίας σε σχέση με την προκαταβολή, η διαφορά θα λογιστεί από τη φορολογική αρχή ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.

Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που τις ιδιοχρησιμοποιούν θα λάβουν και Στεγαστική Συνδρομή και αποζημίωση για οικοσκευή ενώ σε περιπτώσεις μακροχρόνιας μίσθωσης, ο ιδιοκτήτης δικαιούται τη Στεγαστική Συνδρομή και ο ένοικος την αποζημίωση για οικοσκευή.

Τα ποσά των αποζημιώσεων είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και μη συμψηφιστέα με οφειλές προς το Δημόσιο.

Ο σχεδιασμός προβλέπει τα πρώτα ποσά να εκταμιεύονται προς τα τέλη Αυγούστου σύμφωνα με τις υπεύθυνες δηλώσεις των ίδιων των επιχειρηματιών.

Η καταβολή των αποζημιώσεων  θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

-Η πρώτη προβλέπει την παροχή προκαταβολής από τα τέλη Αυγούστου έως την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, μέσω μιας απλής διαδικασίας, με την υποβολή αίτησης από τους πυρόπληκτους.

-Η δεύτερη φάση, με την καταβολή του υπόλοιπου ποσού στους δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί, αφού ολοκληρωθεί η επίσημη καταγραφή των ζημιών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Mαζί με την αίτηση αποζημίωσης θα ολοκληρώνεται και η διαδικασία για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.  Με την υποβολή της αίτησης αυτόματα θα εκδίδεται μηδενικό εκκαθαριστικό για τον ΕΝΦΙΑ ενώ η Α.Α.Δ.Ε. θα ενημερώνει τον φορολογούμενο με e-mail.

Σε δεύτερη φάση θα γίνεται έλεγχος για να διαπιστωθεί αν πράγματι δικαιούνταν την απαλλαγή. Σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων ιδιοκτήτες θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ εκ των υστέρων.

Εξαίρεση από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2021, 2022 και 2023 ισχύει για τα ακίνητα που έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή έχουν υποστεί λειτουργικές ζημιές, που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα και όχι για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Πηγή: sofokleousin.gr