Ενώ παραμένει ασαφές τι μέλλει γενέσθαι με τη μελλοντική μετοχική σύνθεση και το ιδιοκτησιακό σχήμα της Attica Bank, η μετοχή της “απογειώθηκε” σήμερα ενδοσυνεδριακά,, πραγματοποιώντας άλμα +14% πριν προσγειωθεί στο +4,3%. Ο μεγάλος όγκος συναλλαγών δείχνει ότι υπάρχουν προσδοκίες και αξιοποιούνται ευκαιρίες για κερδοσκοπικό παιχνίδι.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται τώρα στις επόμενες κινήσεις υλοποίησης του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης, που περιλαμβάνει μετατροπή των warrants σε μετοχές και ΑΜΚ, μέσω της οποίας η τράπεζα θα αντλήσει περί τα 200 εκατ. ευρώ από τους μετόχους της και από την αγορά- ενδεχομένως και από στρατηγικούς επενδυτές.

Θα προηγηθούν η εισαγωγή των warrants στο χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευση επί 15ήμερο, η μετατροπή τους σε μετοχές και το reverse split (μετατροπή 60 μετοχών σε μία).

Το μεγάλο ερωτηματικό για την αγορά είναι σε ποιά τιμή θα γίνει η ΑΜΚ και αν θα συμμετάσχουν στρατηγικοί επενδυτές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών και ο συνολικός αριθμός τους είναι το “κλειδί” για την πορεία της μετοχής στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ώσπου να φθάσει η ώρα της ΑΜΚ.

Μέχρι τότε η αγορά θα βρεθεί μπροστά σε “πλημμυρίδα χαρτιών” της Attica Bank, καθώς στα 461,2 εκατ. μετοχών της θα προστεθούν 992.512.679 warrants, μετατρέψιμα σε ισάριθμες μετοχές. Με βάση τη σημερινή τιμή της μετοχής (0,884 ευρώ), αυτό το “βουνό” χαρτιών διαμορφώνει τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας σε 128,7 εκατ. ευρώ. Αυτή θα μπορούσε να είναι η βάση υπολογισμού για τον καθορισμό των όρων της ΑΜΚ (αριθμός νέων μετοχών, τιμή διάθεσης  κλπ).

Πολύ μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται με βάση την τιμή εκκίνησης των warrants, που είναι 0,153 ευρώ (και θα διαμορφωθεί σε 0,153 X 60 = 9,18 ευρώ μετά το reverse split). Κατά τη διαπραγμάτευση τους στο ΧΑ η τιμή τους θα προσεγγίσει βέβαια την προσαρμοσμένη της μετοχής (η οποία σήμερα διαμορφώνεται σε 0,885 Χ 60 = 5,30 ευρώ).

Το στοίχημα λοιπόν για τους traders και τους επίδοξους κερδοσκόπους είναι πού θα ισορροπήσει η μετοχή μετά το reverse split, όταν οι τωρινές 461,2 εκατ. μετοχές και οι 992.512.679 που θα προκύψουν από τα warrants,  θα συρρικνωθούν σε περίπου 24,2 εκατ. τεμάχια. Το 68,3% από αυτές θα βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ, περίπου 25% στα χέρια ασφαλιστικών Ταμείων, ενώ οι μικρομέτοχοι θα έχουν συνολικά περίπου 7%.

Οι συσχετισμοί αυτοί θα διαφοροποιηθούν πλήρως με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, όπου το ΤΧΣ θα συμμετάσχει μόνον εάν είναι αναγκαίο για να καλυφθεί κατά μεγάλο μέρος η αύξηση.

Η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου, μετά τη λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των warrants στο ΧΑ.
————–

Πηγή: sofokleousin.gr