Υπεραξίες της τάξεως των 800 εκατ. ευρώ θα εγγράψει η Alpha Bank από τις θυγατρικές της στο εξωτερικό, που μπαίνουν κάτω από τη σκέπη μιας εταιρείας χόλντινγκ και υλοποιούν σχέδια εσωτερικής αναδιοργάνωσης και περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών τους.

Μέσω της 100% θυγατρικής χόλντινγκ θα ελέγχονται μετοχικά οι Alpha Bank Romania, Alpha Bank Cyprus, Alpha Bank Albania και οι θυγατρικές στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Λουξεμβούργο, που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης εργασιών έχει η  θυγατρική στη Ρουμανία, η οποία μπορεί να επωφεληθεί από τη θετική πορεία της ρουμανικής οικονομίας. Εκτιμάται ότι σε βάθος διετίας η Alpha Bank Romania μπορεί να επιτυγχάνει απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10%.

Για την Alpha Bank Cyprus προτεραιότητα αποτελεί η  δραστική μείωση των NPEs και η πλήρης εξυγίανση του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου.

Στην Αλβανία έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των εργασιών της εκεί θυγατρικής τράπεζας και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της, με στόχο το 8% επί των ιδίων κεφαλαίων της.

Πηγή: sofokleousin.gr