Αύξηση 1,9% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΛΟΥΜΥΛ το τρίτο τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκε στα 63,5 εκατ. ευρώ έναντι 62,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε μείωση 4,0% και διαμορφώθηκε στα 174,5 εκατ. ευρώ έναντι 181,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 18,9%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 6,6% και διαμορφώθηκαν στα 17,1 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και αυξήθηκαν κατά 1,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 24,6% και διαμορφώθηκαν στα 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Ο κύκλος εργασιών του μητρικής εταιρίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, κατέγραψε αύξηση 2,7% και διαμορφώθηκε στα 40 εκατ. ευρώ έναντι 38,9 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασε μείωση 2,8% και διαμορφώθηκε στα 113,3 εκατ. ευρώ έναντι 116,5 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 3,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 37,2%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 22,2% και διαμορφώθηκαν στα 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 7,3 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αυξημένα κατά 37,8%, ενώ σε επίπεδο εννεαμήνου παρουσίασαν μείωση 53,0% και διαμορφώθηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ συγκριτικά με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2019.

Πηγή: sofokleousin.gr