Πραγματοποιώντας επενδύσεις και εξαγορές, η εισηγμένη εταιρεία ακινήτων BriQ Properties αύξησε τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της κατά 70% στην τελευταία χρήση. Η εκτιμώμενη αξία ανήλθε σε 102 εκατ. ευρώ, έναντι 60 εκατ. στην αμέσως προηγούμενη χρήση 2019.

Η εταιρία του ομίλου Φέσσα/Quest δαπάνησε το 2020 41,1 εκατ. ευρώ για αγορές-ανακαινίσεις ακινήτων και για εξαγορές επιχειρήσεων που διαθέτουν εμπορικά και τουριστικά ακίνητα.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση της, κατά το προηγούμενο έτος:

   – Αγόρασε 6 ακίνητα συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ
   – Δαπάνησε 3,7 εκ. για ανάπτυξη και ανακαίνιση ακινήτων του χαρτοφυλακίου της
   – Διέθεσε  3,5 εκ. ευρώ για εξαγορά της εταιρείας του ξενοδοχείου Plaza Hotel Skiathos
   – Επένδυσε 23,9 εκατ. για την εξαγορά του 80% της εταιρείας Sarmed Warehouses A.E.

Η εισηγμένη εταιρεία διαθέτει τώρα 28 ακίνητα υψηλής απόδοσης, απότα οποία αναμένει να εγγράψει και σημαντικές υπεραξίες.

Πηγή: sofokleousin.gr