Συνεχίζοντας την προσπάθεια διάσωσης-εξυγίανσης της Folli Follie, η διοίκηση της εταιρείας κατέθεσε στο Πρωτοδικείο αίτημα υπαγωγής της στο άρθρο 106 β/δ του Πτωχευτικού. Επόμενη κίνηση η υποβολή αιτήματος προς την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα για απελευθέρωση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Η εταιρεία κατέληξε σε συμφωνία με τους ομολογιούχους της, στους οποίους παρέχει ως εξασφάλιση προσημειώσεις επί ακινήτων της (κτίριο “Μινιόν”) και ενέχυρο επί μετοχών της ελβετικής Dufry και της νέας εταιρείας που θα συνεχίσει την εμπορική δραστηριότητα του ομίλου. Συμφώνησε επίσης με το αμερικανικό private equity fund Arena για παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης 13 εκατ. ευρώ έναντι εξασφαλισμένων ομολογιών

Η νέα εταιρεία θα εκδώσει ομολογίες  60 εκατ. ευρώ με δικαιούχους τους πιστωτές. Θα είναι διάρκειας 5+2 ετών, με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Η ενδιάμεση χρηματοδότηση από το fund Arena θα δοθεί για ένα χρόνο, (με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη εξάμηνο.

Η εισηγμένη εταιρεία και ο όμιλος συνολικά παραμένουν σε εξαιρετικά δυσχερή θέση. Στο 9μηνο η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις  25,4 εκατ. ευρώ και λειτουργικές ζημιές της τάξης των 12 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών του ομίλου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί  περί τα 75-80 εκατ. ευρώ στη λήγουσα χρήση.

Στο σχέδιο εξυγίανσης προβλέπεται ότι η εταιρεία θα φθάσει το 2023 σε τζίρο 61,2 εκατ. ευρώ, και ο όμιλος σε 120,4 εκατ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι θα επιστρέψουν σε λειτουργική κερδοφορία το 2022.

Πηγή: sofokleousin.gr