Κέρδη στο τέταρτο τρίμηνο αλλά ζημιές στο σύνολο του 2020 εμφάνισε η Airbus. Η ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής αεροπλάνων ανακοίνωσε ότι οι ζημιές για το σύνολο της χρήσης διαμορφώθηκαν στα 1,13 δισ. ευρώ, σε σχέση με τις ζημιές 1,36 δισ. ευρώ το 2019, όταν είχε πληγεί από την ποινή των 3,6 δισ. ευρώ σχετικά με μια έρευνα για διευθέτηση περιστατικού διαφθοράς. Για το δ΄ τρίμηνο ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,55 δισ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων μειώθηκαν 75% το 2020 στα 1,71 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα μειώθηκαν 29% στα 49,91 δισ. ευρώ. Οι ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν στα 4,9 δισ. Ευρώ στο δ΄ τρίμηνο, ενώ η Airbus τελείωσε το 2020 με συνολικές ταμειακές ροές 6,94 δισ ευρώ.

Η αεροπορική εταιρεία εξέδωσε εκτιμήσεις για το 2021 με την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθούν περαιτέρω διαταραχές στην παγκόσμια οικονομία εξαιτίας της πανδημίας. Σε αυτή τη βάση, η εταιρεία αναμένει προσαρμοσμένα ΕΒΙΤ 2 δισ. ευρώ ή και περισσότερα.

Πηγή: sofokleousin.gr