Σε 88,72 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις του Ομίλου Σαράντη κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021 από 86,94 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, αυξημένες κατά 2,05%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, καθ ‘όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2021 οι πωλήσεις προήλθαν απ’ όλες τις προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου που σχετίζονται με την προσωπική φροντίδα και υγιεινή, αλλά και την οικιακή φροντίδα, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση ζήτησης για αρώματα ευρείας διανομής, αποσμητικά και προϊόντα αντηλιακής φροντίδας. Αντιθέτως, η καταναλωτική δραστηριότητα παρέμεινε υποτονική στο κανάλι της επιλεκτικής διανομής που παρέμεινε κλειστό κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους 29,18 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 συγκριτικά με 29,82 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, μειωμένες κατά 2,1% καθώς οι σημαντικές αποδόσεις όλων των προϊοντικών κατηγοριών στο κανάλι της ευρείας διανομής αντισταθμίστηκαν από τις αδύναμες πωλήσεις εντός του καναλιού της επιλεκτικής διανομής.

Οι ξένες χώρες, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 4,2% και διαμορφώθηκαν σε 59,54 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2021 από 57,12 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 9,6%.

Η κερδοφορία του Ομίλου παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη κατά το πρώτο’ τρίμηνο του 2021, υποστηριζόμενη από μειωμένα έξοδα μάρκετινγκ, διαφήμισης & προώθησης και ισορροπημένα λειτουργικά έξοδα. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 38,45%, στα 13,63 εκατ. ευρώ από 9,84 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,36% από 11,32% το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 53,25 φθάνοντας τα 10,43 εκατ. ευρώ έναντι 6,80 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 11,75% από 7,83% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Πηγή: sofokleousin.gr