Αυξημένος κατά 24% είναι ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης το εννεάμηνο 2021 συγκριτικά με το 2020, ανερχόμενος σε 38,2 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ έναντι 3,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Ο Μενέλαος Τασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά: «Το πρώτο εννεάμηνο του 2021 ανταποκριθήκαμε στις συνεχιζόμενες προκλήσεις, μένοντας προσηλωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας με στόχο τη σταθερή, αειφόρο και οικονομικά υγιή ανάπτυξη. Η περαιτέρω υλοποίηση του επιχειρηματικού και επενδυτικού πλάνου, αλλά και η διεύρυνση των συνεργασιών μας το 2021, διαμόρφωσαν υψηλές αποδόσεις στις κατηγορίες των επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, παραγωγών για τρίτους και στις πωλήσεις σαπωνόμαζας. Η βελτιωμένη εικόνα του τουρισμού το 2021, οδήγησε και σε καλύτερες επιδόσεις των ξενοδοχειακών προϊόντων της Παπουτσάνης, ενώ με βάση τα θετικά μηνύματα του κλάδου, ευελπιστούμε στην περαιτέρω ανάκαμψη της κατηγορίας. Το επόμενο τρίμηνο εκτιμούμε ότι η Παπουτσάνης θα συνεχίσει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία, βελτιώνοντας περαιτέρω τις οικονομικές της επιδόσεις συγκριτικά με το 2020».

Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις επώνυμων προϊόντων, εξαιρουμένων των αντισηπτικών, αυξήθηκαν κατά 44% το εννεάμηνο του 2021 (ή 10% αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης ως αναφέρεται ανωτέρω) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και κατά 2% συμπεριλαμβανομένου του αντισηπτικού. Σημειώνεται ότι κατά το 2020 η συγκεκριμένη κατηγορία ωφελήθηκε σημαντικά από τις αυξημένες πωλήσεις αντισηπτικών, ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19.

Η κατηγορία των ξενοδοχειακών προϊόντων κατά το εννεάμηνο του 2021, αυξήθηκε κατά 48% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Παράλληλα εκτιμάται περαιτέρω βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2021, καθώς τα μηνύματα από την αγορά ξενοδοχειακών, είναι ιδιαιτέρως θετικά, κυρίως στο εξωτερικό.

Η κατηγορία προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα) παρουσίασε αύξηση 27% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2020. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την περαιτέρω σημαντική διεύρυνση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρείες του εξωτερικού, για την παραγωγή των προϊόντων τους – συνεργασίες που έχουν ήδη ξεκινήσει από το 2019 και συνεχίζουν να αναπτύσσονται.

Η κατηγορία των βιομηχανικών πωλήσεων σαπωνομαζών αναπτύχθηκε κατά 38% και αφορά κυρίως εξαγωγές. Η ανάπτυξη οφείλεται στην εδραίωση της εταιρείας ως ενός από τους βασικότερους προμηθευτές ειδικών σαπωνωμαζών στη διεθνή αγορά, τη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου αλλά και την προσφερόμενη γκάμα προϊόντων. Η παράλληλη έναρξη διάθεσης των συνθετικών σαπωνομαζών, ειδικών προϊόντων, πολύ θετικού οικολογικού αποτυπώματος και μεγάλης προστιθέμενης αξίας, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την κατηγορία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί, ότι η σημερινή συγκυρία των ιστορικά υψηλών ναύλων από την ευρύτερη περιοχή της Ασίας, σε συνδυασμό με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις των βασικών τύπων (commodity) σαπωνόμαζας που παραδοσιακά εξυπηρετούνται από την Ινδονησία και Μαλαισία, οδηγεί σε επιπλέον ενίσχυση της κατηγορίας.

Πηγή: sofokleousin.gr