Αυτόματα θα αντλούνται τα στοιχεία δημοτολογικής κατάστασης για τους υποψηφίους στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η διασύνδεση του Μητρώου Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών με το πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα απαλλάσσονται μελλοντικά από την υποχρέωση αναζήτησης και προσκόμισης πιστοποιητικών γέννησης, αριθμού τέκνων και οικογενειακής κατάστασης, καθώς τα στοιχεία θα αντλούνται αυτόματα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά η γραφειοκρατία τόσο για τους υποψηφίους, όσο και για το ΑΣΕΠ και ταυτόχρονα επιταχύνονται οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων εργασίας.

Η διασύνδεση πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται σε κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μόνο για το 2019, ο αριθμός υποψηφίων για πλήρωση θέσεων με σύμβαση ορισμένου χρόνου (εποχικό προσωπικό) ανήλθε σε 250.000, εκ των οποίων οι 200.000 υπέβαλαν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπως προβλεπόταν. Αντίστοιχα, για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού, ο αριθμός των υποψηφίων ανήλθε σε 296.000, εκ των οποίων οι 73.000 υπέβαλαν αντίστοιχα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. O έλεγχος και μόνο αυτών των χιλιάδων πιστοποιητικών επιβάρυνε σημαντικά τις επιτροπές αξιολόγησης και προκαλούσε καθυστερήσεις που πλέον αποφεύγονται.

Πηγή: sofokleousin.gr