Την έκθεσή του σχετικά με τα μέτρα χρηματοοικονομικής συνδρομής από την αυστριακή ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις κυβερνήσεις των εννέα αυστριακών ομόσπονδων κρατιδίων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού, παρουσίασε σήμερα στη Βιέννη το Αυστριακό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τον Μάρτιο έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2020 διατέθηκαν 52,80 δισεκατομμύρια ευρώ για μέτρα οικονομικής βοήθειας όπως επιχορηγήσεις, παροχές σε είδος, υποχρεώσεις, εγγυήσεις και δάνεια, και από αυτό το συνολικό ποσό, τα 21,332 δισεκατομμύρια ευρώ είχαν μεταφερθεί σε ειδική χρηματοδοτική ενίσχυση έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Περίπου 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ προήλθαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και περίπου 432 εκατομμύρια ευρώ από τα ομόσπονδα κρατίδια, με τα ομοσπονδιακά μέτρα να έχουν επικεντρωθεί στους τομείς της οικονομίας (6,410 δισεκατομμύρια ευρώ) και στην αγορά εργασίας (5,049 δισεκατομμύρια ευρώ), καθώς και στις ενισχύσεις που συνδέονταν με προηγούμενα ή αναβαλλόμενα έσοδα (6,967 δισεκατομμύρια ευρώ).

Όπως εξηγεί το Ελεγκτικό Συνέδριο, η έκθεση αφορά κυρίως τη διαφάνεια, περιέχει όμως και άσκηση κριτικής. Για παράδειγμα, η σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της Τράπεζας Τουρισμού σχετικά με τη σύναψη της τουριστικής επιδότησης δεν είχε ακόμη συναφθεί κατά την περίοδο αναφοράς, αν και ο όγκος των υποχρεώσεων ανέρχονταν ήδη σε περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Και ενώ υπήρχε ένα δημόσιο σύστημα αναφοράς για τις ενισχύσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αυτό δεν υπήρχε σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων.

Στον δασικό τομέα, οι μεταβάσεις μεταξύ της ενίσχυσης για συνέπειες του CoV και των γεωργικών επιδοτήσεων ήταν εν μέρει ασαφείς.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο επικρίνει επίσης το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις στον τομέα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών έγιναν πολύ αργά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: sofokleousin.gr