Η ύφεση που παρουσίασε πέρυσι η πανδημία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και η μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης έφεραν θεαματική ανάκαμψη του τζίρου  στις αερομεταφορές. Κατά 63% αυξήθηκαν πέρυσι τα  ετήσια έσοδα της Aegean, μετά απ΄;ο μία “καταστροφική” χρονιά το 2020.

 Είναι χαρακτηριστικό ότι το 70% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων του ομίλου πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως Οκτώβριο, πριν εμφανισθεί η μετάλλαξη Όμικρον που έφερε εκ νέου περιορισμούς.

Ο Όμιλος προσέφερε 11,2 εκατ. θέσεις και μετέφερε 7,2 εκατ. επιβάτες. 3,5 εκατ. ήταν οι επιβάτες στο δίκτυο εσωτερικού και 3,7 εκατ. στο δίκτυο εξωτερικού το 2021.

Τα ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε €674,8 εκατ. το 2021 από €415,1 εκατ. το 2020.

Οι ζημίες προ φόρων σε οργανική συγκρίσιμη βάση ανήλθαν σε €72,5 εκατ., σημαντικά περιορισμένες σε σχέση με τις ζημίες προ φόρων  €296,8 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €60 εκατ. τον Ιούνιο του 2021, που αποτελούσε προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Εταιρεία έλαβε στις αρχές Ιουλίου 2021 την εγκεκριμένη από την ΕΕ κρατική ενίσχυση για την μερική αποκατάσταση της ζημίας, λόγω της πανδημίας για το 2020.

Στο συνολικό αποτέλεσμα του έτους, αναγνωρίστηκε το ποσό της ενίσχυσης μειωμένο κατά την εύλογη αξία των warrants που δόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο. Επιπλέον, αναγνωρίστηκε πρόβλεψη απομείωσης σχετιζόμενη με την αναδιάρθρωση του στόλου αεροσκαφών.

Η συνολική επίδραση των τριών προαναφερόμενων παραγόντων ανήλθε σε συνολικά μη επαναλαμβανόμενα έσοδα €63,2 εκατ., τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω στοιχεία των οργανικών αποτελεσμάτων του έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω έκτακτα μη οργανικά έσοδα, οι Ζημίες προ Φόρων ανήλθαν σε €9,3 εκατ. το 2021, ενώ ο Όμιλος εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους €5,1 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €474,4 εκατ., μετά και την καταβολή προκαταβολών για την παραγγελία των αεροσκαφών στην Airbus καθώς και για την αγορά παγίων, ποσού €94,8 εκατ. το 2021.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean Δημήτρης Γερογιάννης,, ανέφερε σχετικά:

«Η πανδημία είχε σημαντικό αποτύπωμα και το 2021 , με τον Όμιλο όμως να καταφέρνει να ανακάμπτει σε σημαντικό βαθμό παρά τις έντονες μεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους. Το 2021, η AEGEAN αξιοποίησε αποτελεσματικά το δίκτυο και το στόλο της, ενίσχυσε την κεφαλαιακή της επάρκεια και υπήρξε ιδιαίτερα ανταγωνιστική στη διαχείριση του κόστους της.

Η σημαντική ανάκαμψη ωστόσο που παρουσιάστηκε την περίοδο Ιουνίου-Οκτωβρίου διακόπηκε από την εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον, η οποία επηρέασε τη δραστηριότητα και τη ζήτηση από το Νοέμβριο του 2021.

Το 2022 ο κλάδος συνολικά αναμένει σημαντική ανάκαμψη ενώ και η ζήτηση για το ελληνικό τουριστικό προϊόν δείχνει ιδιαίτερα ισχυρή. Παράλληλα όμως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει νέες σημαντικές αβεβαιότητες, ενώ επιδρά σημαντικά και στο κόστος των καυσίμων.

Ο Όμιλος, έχει επιταχύνει την επένδυση σε νέα αεροσκάφη που μειώνουν την επίδραση του κόστους καυσίμων και προγραμματίζει νέους προορισμούς, νέες υπηρεσίες και προϊόντα αλλά και τη σταδιακή επιστροφή της χωρητικότητας στα πρό πανδημίας επίπεδα για την καλοκαιρινή περίοδο.

Για τρίτη συνεχή χρονιά λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων η ευελιξία και η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς θα είναι και πάλι πολύ σημαντική».

Πηγή: sofokleousin.gr