Στοιχεία για το πως διαμορφώνονται οι οφειλές προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προς τον ΑΔΜΗΕ εδωσε ο Οργανισμός από το 2013 μέχρι το 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το προηγούμενο έτος εμφανίζονται οι χαμηλότερες οφειλές.

Τα σχετικά στοιχεία ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ, σημειώνοντας ότι το ποσό είναι αμελητέο για τα μεγέθη του Διαχειριστή και σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επισφάλεια τόσο για τη λειτουργία του όσο και την αγορά γενικότερα. «Εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η πρόνοια του Διαχειριστή για συγκράτηση των οφειλόμενων σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ελαχιστοποιεί τον συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΔΜΗΕ βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση και συνεργασία με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τον διακανονισμό των οφειλόμενων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος, όποτε και εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο», αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι από το 2013 μέχρι σήμερα οι οφειλές προμηθευτών για τις χρεώσεις χρήσης συστήματος μειώθηκαν κατά 98 %. Συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος, σε εκατ. ευρώ, ανά έτος διαμορφώθηκαν ως εξής:

31/12/2013: 43 εκατ.

31/12/2014: 77,7 εκατ.

31/12/2015: 91,3 εκατ.

31/12/2016: 101,6 εκατ.

31/12/2017: 99,9 εκατ.

31/12/2018: 47 εκατ.

31/12/2019: 45,2 εκατ.

31/12/2020: 56,6 εκατ.

31/12/2021: 2,3 εκατ.

Πηγή: sofokleousin.gr